Архів категорії ‘Нормативно-правова база з питань доступу до публічної інформації’

Нормативи (нормативно-правові акти) з питань доступу до публічної інформації, що затверджуються начальником управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про доступ до публічної інформації”

ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314) Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Вінницької обласної державної адміністрації № 261 від 23 травня 2011 року Про доступ до публічної інформації

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 23 травня 2011 року № 261 Про доступ до публічної інформації

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 липня 2011 р. N 740 Київ Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. N 1277 “Питання системи обліку публічної інформації”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   П О С Т А Н О В А від 21 листопада 2011 р. N 1277 Київ Питання системи обліку публічної інформації

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 Київ Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 травня 2011 р. № 583 Київ Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про доступ до публічної інформації”

ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

УКАЗ Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

УКАЗ Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 Internftional Licence, якщо не зазначене інше .